INFO/ PERSONDATALOVEN

 

Persondata gældende fra d.25-06-2023

Læs mere herunder:

Jeg bruger dine oplysninger navn, adr, telefon nr for at registrere dine aftaler her hos mig,

Hvis jeg har oplysninger om dit cpr nr (bla. Paryk bruger, hvor betaling sker igennem kommunen) så er de låst inde på mit kontor så  jeg passer godt på dine oplysninger og giver dem ikke videre til andre, kun hvis det er nødvendigt for at kunne udføre mit arbejde.

Bla er det nødvendigt at give dine oplysninger videre til kommunen, hvis du er parykbruger og får hjælp til en paryk igennem kommune eller dit sygehus. Ved special bestillinger af parykker, hos min leverandør vil dit navn og telefon nr blive brugt …

Men kun for at jeg kan yde dig den bedste hjælp/ydelse uden der sker fejl.

Har jeg din mail adr?

Måske får du en mail om din bestilte tid eller påmindelse om din tid, det kan altid frameldes.

Nyhedsmail  om gode tilbud eller ferie i KlipTone frisør og Parykhus, der sendes ca 1 gang pr mdr kan altid frameldes..

—————————————————————-

KlipTone har alle kopi/ fotoretigheder, læs her.

Offentliggørelse af foto med hår/modeller lavet af KlipTone  Frisør og Parykhus og vist på mine hjemmeside og øverige online medier bla.,(facebook og Instagram) er efter aftale med modellerne og må kun bruges af –

KlipTone v/Liane

Din frisør og Parykhus.

Vestergade 6 7800 Skive

Telf: 22281198 ~ info@kliptone.dk

online booking 

www.kliptone.dk

Er du selv på et foto og gerne vil hente det så kontakt KlipTone.

——————————————————————

Cookie

Vær opmærksom på at der indsamles cookie når du færdes på internettet også på min hjemmeside vha. bla.. Google Analytic , Facebook og Instagram, YouTube, indsamler også oplysninger om din færden når du kigger på Kliptones sider. De indsamlede oplysninger fortæller i statistik, om brugerens færden og bruges til at forbedre sider så de indeholder interessant indhold for brugeren, for at gøre din oplevelse bedre. Ved forsat brug af Kliptones online medier, giver du samtidig tilladelse til at din færden og  interesse på mine sider,  kan bruges til forbedring af Kliptones sider. Tak

——————————————————————

Har du lyst til at vide mere så er du velkommen til at læse videre?

 

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos

KlipTone Frisør og Parykhus ved/Liane. Vestergade 6 7800 Skive

TELEF. 22281198

Mobilpay 64858

CVR-nr.38305662

 

Som følge af din aftale med salonen/klinikken accepterer du denne privatlivspolitik.

 

Oversigt:

  1. Generelt
  2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

  1. Kontakt

 

  1. Generelt

Gennem din aftale med salonen/klinikken indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

  1. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Salonen/klinikken beder om dine almindelige kontakt oplysninger, når du bestiller tid til behandling. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med salonen/klinikken består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i salonen/klinikken. Ved ophør som kunde i salonen/klinikken vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med salonen/klinikken.

 

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredje part.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at salonen/klinikken (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos salonen/klinikken ret til at få salonen/klinikkens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til salonen/klinikken. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen/klinikken uden unødig forsinkelse.

 

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af salonen/klinikken uden unødig forsinkelse, hvis salonen/klinikken ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt salonen/klinikken i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i salonen/klinikkens IT-system eller fysisk i aflåst skab.

 

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 

  1. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos salonen/klinikken, skal du rette henvendelse til Liane.S. Nielsen på e-mail: info@kliptone.dk

 

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

 

Hvis du ønsker at klage over salonen/klinikkens behandling af dine personoplysninger kan dette ske til

Datatilsynet:

 

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

 

Salon/klinik: KlipTone Frisør og Parykhus Vestergade 6 7800 Skive

 

Senest revideret: 2O.10.2020

 

KLIPTONE FRISØR OG PARYKHUS SKIVE VESTERGADE 16B 7800 SKIVE

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
YouTube
Instagram
RING KLIPTONE